עקרונות החברה פעילות החברה בעלי החברה ומנהליה


ש.מיכלסון משקיעה מאמצים רבים כל העת, על מנת לשפר ולשדרג את איכות הבנייה, להתאימה לכל התפתחות בענף הנדל"ן, לרבות תכנון הפנים והגימור וכן שילוב אלמנטים מתקדמים בתחום.

מערכת הניהול ובקרת האיכות של החברה, אושרה על פי ת"י ISO 9001 של מכון התקנים הישראלי. לחברה סיווג קבלני ג4 מטעם רשם הקבלנים.

החברה שומרת על נהלי עבודה קפדניים ביותר, המבטיחים כי בכל שלב משלבי הבנייה תבוצע העבודה באופן מקצועי התואם את דרישות התקן. בשל ההקפדה על עקרונות אלה, יצרה לעצמה החברה במהלך השנים מוניטין של אמינות גבוהה בחוג לקוחותיה, וכן אצל ספקיה השונים, לרבות המערכת הבנקאית.